What for do you use English ?

According to ERA study  the participants of educational process  use English for :

Understanding Benefits of ME/ML

Students expressed different views on the benefits they received from the media education course while  they were  communicating with ERA experts.

Some  students described the benefits of learning ME/ML as related to the needs and demands of our time, where media education is becoming “one of the most essential areas to study.” “We cannot survive without media culture today” (Mykolaiv).

Secondary school students often associated the benefits of learning media education course with the following topics:

 • Countering information manipulation: “I pay attention to inaccuracies and exaggerations in how information is presentatied on TV and online.” (Khotiv) “The main goal is to resist the manipulative means used by mass media” (Poltava).
 • Preventing cybercrimes: “Avoid cybercriminals.” “Do not post personal photos or personal information, do not threaten or blackmail people anddo not use links to unknown websites” (Poltava).
 • Skills in searching and managing information: “When I use the internet, I know how to browse and perceive information.” (Khotiv), “The quality of [my] perception is better and the amount of free time increases.” (Mykolaiv).
 • Distinguishing types and methods of information presentation: “When you watch news programs, it is interesting to notice which means of information presentation is used.” “Communicating with people, you can define different types of information” (Khotiv).
 • Skills and abilities to communicate, discuss, argue and express personal opinion: “We learned how we can express our views andcommunicate with other people.” (Khotiv).
 • Stimulus to create something new, original, personal: “It is very exciting; you want to create something new, very interesting.” (Pohorilovo), “We participated in the journalism contest. There was a festival of media in schools, where pupils from all schools in the city presented their work” Dnipro (Dnipropetrovsk).
 • Acquiring new knowledge of computer programs to process information: “Studying programs to make videos and ads, editing programs for photos/pictures and creating collages” (Pohorilovo).
 • Training in critical approaches to information analysis and developing critical thinking: “Checking several sources, learning  who is presenting information.n” (Mykolaiv), “Those who do not study [ME] lose in regards to critical thinking development, objectivity and they are not protected from inaccurate information” (Mykolaiv).

Наскільки корисні для вас уроки з медіа-освіти ?

Представляєм Вам думки учнів, які вони висловлювали,  оцінюючи  користь від курсу медіа-освіти під час спілкування з експертами Європейської дослідницької асоціації.

Частіше за все  користь  від медіа-освіти учні пов’язують з потребами і вимогами сучасності, в яких медіа-освіта перетворюється на “одну із найважливіших наук”, “Без медіа-культури сьогодні не можливо вижити” (Миколаїв).

Найчастіше усвідомлення користі при вивченні медіа-освіти пов’язується учнями із такими можливостями:

 • Запобігання маніпулюванням інформацією: “Звертаю увагу на неточності та перебільшення у подачі інформації на ТБ та в Інтернет” (Хотів) “Основна мета – не піддаватися маніпулятивним засобам, які використовуються ЗМІ” (Полтава).
 • Запобігання кіберзлочинству: “Не потрапити на злочинців у мережі” “Не викладати фото, не викладати інформацію про себе, не погрожувати людям, не шантажувати, не переходити по невідомим посиланням” (Полтава).
 • Вміння шукати і працювати із інформацією: “Коли захожу в Інтернет, вмію шукати й сприймати інформацію” (Хотів), “Збільшується якість сприйняття інформації, збільшується кількість вільного часу” (Миколаїв).
 • Розрізнення видів і способів подачі інформації: “Під час перегляду новин цікаво дивитись і розуміти які способи передачі інформації застосовуються”, “При спілкуванні з людьми, розрізняю різні типи інформації” (Хотів).
 • Вміння спілкуватись, дискутувати, висловлювати та аргументувати власні думки: ”Вчимося висловлювати власну думку. Спілкуватись.” (Хотів),
 • Стимул для створення чогось нового, творчого, власного: “Дуже захоплює, хочеться створювати щось нове, дуже цікаво” (Погорілово), “Брали участь у конкурсі журналістів. Був фестиваль медіа-шкіл, де виставлялись роботи школярів з усього міста” (Дніпропетровськ)
 • Отримання нового знання через освоєння комп’ютерних програм для обробки інформації: “знайомство із програмами для створення відео та реклами, освоєння фоторедакторів, створення колажів” (Погорілово).
 • Формування критичного підходу до аналізу інформації та критичного мислення: “Перевірка декількох джерел, дізнатися про те, хто цю інформацію готував” (Миколаїв), “Ті, хто не вивчає втрачають критичність мислення, об’єктивність, незахищеність від неправдивої інформації” (Миколаїв)

Journalists-investigators’ experience with the access to information

Since 2007 ERA  conducted an expert survey of journalists -investigators who publish their investigative reports in the different types of Ukrainian media. An expert group has been changed, new issues appeared, but retaining the character of the monitoring study, we ask a number of questions which indicate the actual journalistic experience regarding access to information. We present you some results of a telephone survey of 137 journalists –investigators in 2016:

Журналісти- розслідувачі про доступ до інформаціі

Європейська дослідницька асоціація , починаючи з 2007 року проводить експертне опитування журналістів, які проводять журналістські розслідвання та оприлюднюють їх в українських ЗМІ. Змінюється експертна група, з’являються нові питання, проте , зберігаючі моніторинговий характер дослідження, вже багато років ми ставимо журналістам низку питань, відповіді на які свідчать прое реальний досвід  доступу до інформації. Представляємо Вам деякі результати  телефонного опитування 137 журналістів -розслідувальників у 2016 році:

 • Переважаюча більшість журналістів 90% зверталися в органи влади з офіційними інформаційними запитами.
 • Переважаюча більшість журналістів (76%) отримували відповіді не в повному обсязі чи не по суті інформаційного запиту. 18% респондентів відповіли, що вони отримували відповіді в повному обсязі. Найбільше журналісти невдоволені обсягом наданої інформації.
 • Журналісти оцінювали доступ до інформації за чотирма критеріями за п’ятибальною шкалою – оперативність, достовірність, доступність, повнота інформації. Середній бал склав 3,22. Найвищу оцінку у 2016 році  отримала оперативність інформації – 3,4 бали. Далі за рейтингом слідують доступність та достовірність інформації (3,23 та 3,14 бали відповідно), повнота інформації (3,1).

Як сприймають ВПО якість журналістських робіт про свої проблеми та життя ?

Якість інформаці – це правдивість, точність , повнота. Ознайомтесь з думками внутрішньо переміщених осіб, які вони висловили під час фокус-групових дискусій в Краматорську і Артемівську. Ці люди різного віку  проживають на підконтрольній Україні території і відчувають, що журналістам не вистачає професіоналізму та знання їх  реальних проблем.

 • На думку респондентів журналісти дуже поверхово представляють й описують проблеми ВПО, що формує загальне враження про кількісний вимір інформації при відсутності його змістовної наповненості: “что-то ляпнуть о переселенцах, галочку поставить“.
 • Матеріали, які можна зустріти у ЗМІ, висвітлюють проблеми переселенців лише фрагментарно й однобічно. Підхід через розповідь про поодинокі випадки успішної адаптації не сприяє розкриттю всіх існуючих проблем: “Если и освещают, то это только какие-то индивидуальные случаи“.
 • Слабкою рисою журналістських матеріалів про переселенців також є те, що вони зосереджуються на чомусь позитивному, уникаючи проблемних ситуацій та конфліктів, представляючи проблему однобічно: “вот когда переселенцы вышли на митинг – это не освещали. Те, кто успешен – о тех показывали, а про проблемы не сказали ничего“.
 • Матеріали по проблемах ВПО страждають також на значні неточності. Так, один із учасників дискусії наводив приклад про те, як журналісти, взявши у нього інтерв’ю, абсолютно перекрутили історію його родини: “Прочитал – как будто это не обо мне, а о ком-то другом“.

General attitude toward vaccination stays positive – 71% of caregivers support need of its conduction

Європейська дослідницька асоціація у співпраці з компанією InMind провела моніторинг обізнаності та підтримки вакцінації з поліоміелиту. Деякі результати представлені у інфогрфіці:

 • Обізнаність про сполох поліоміеліту зросла з 58% в листопаді 2015 до 66% в лютому 2016 року (Awareness of polio outbreak has increased from 58% in Nov 2015 to 66% in Feb 2016 (+8%).
 • Обізнаність про додаткову вакцінацію демонструє позитивну динаміку +20% ( з 50% до 70%). Awareness of additional vaccination also demonstrates positive dynamics – +20% (from 50% to 70%).
 • 71% батьків заявили, що вони обізнані про важливість додаткової  дози вакцини в період сполоху поліо. 71% of caregivers declare that they are aware of the importance of need for additional doses of vaccine during polio outbreak.

Особенности украинской трудовой миграции

В 2014-2015 годах Европейская исследовательская ассоциация  в сотрудничестве с компанией InMind провела проект “Исследование финансовых поступлений, связанных с миграцией, и их влияние на развитие Украины”, инициированное и поддержанное Международной организацией по миграции и посольством Канады в Украине.

Мы предлагаем инфограммы – выдержки из отчета , подготовленного зарубежными экспертами на основе собранных данных и представленного в феврале 2016 года. Полностью отчет можно найти здесь: https://cloud.mail.ru/home/

Некоторые выводы:

 • трудовая миграция из Украины нарастает
 • украинская трудовая миграция преимущественно мужская, однако женщины в возрасте 48-64 лет от составляют 47% трудовых мигрантов
 • один из трех трудовых мигрантов занимается неквалифицированным трудом
 • трудовые мигранты активно помогают тем, кого они оставили в Украине: в 2014 году  общий объем переводов в Украину составил $2 770 870 долларов США.

Реальный опыт коррупции уменьшается вопреки убеждению о распространенности коррупции во всех сферах

Продолжая разговор о коррупции, обращаем внимание на тот факт, что реальный опыт коррупционных ситуаций (вымогательство, добровольное взяточничество и использование личных связей) уменьшается, о чем свидетельствует сравнение данных мониторинга коррупции в 2007-2015 годах.

Одновременно мы видим, что привычные коррупционные “подходы” не меняют своей дислокации.

На Западной Украине чаще используются  личные связи (показатель индекса 14,2 против медианного значения 12.3 в целом по Украине). Лидеры по стране  -  Черновицкая область (21,5%) и Сумская области (37,8%).

Вымогательство в целом уменьшилось значительно по сравнению с 2011 годом (медианное значение 19,5 против 25.3 в 2011 году). Однако распространенность  вымогательства по Украине “зацепила” центр, юг, запад  и восток. Лидеры вымогательства – Донецкая область (46,1%), Сумская область (43,2%), Киевская область 34,4%), Закарпатская область 31,8%), Черновицкая область (27,5%), Одесская область (27,4%).

Что касается добровольного взяточничества, то по сравнению с 2011 годом,количество случаев добровольных взяток ( показатель индекса 4,4 против 8,2 в 2011 году) уменьшилось почти в два раза. Лидеры – центр Украины (показатель индекса 10,1%) и  восток (9,2%). Показатель индекса на западе и юге Украины составляет 4,1%. Лидеры добровольного взяточничества среди областей – Сумская (32,4%) и Донецкая  (19,5%) области.

Со всеми результатами Вы можете ознакомиться здесь: