Наскільки корисні для вас уроки з медіа-освіти ?

Представляєм Вам думки учнів, які вони висловлювали,  оцінюючи  користь від курсу медіа-освіти під час спілкування з експертами Європейської дослідницької асоціації.

Частіше за все  користь  від медіа-освіти учні пов’язують з потребами і вимогами сучасності, в яких медіа-освіта перетворюється на “одну із найважливіших наук”, “Без медіа-культури сьогодні не можливо вижити” (Миколаїв).

Найчастіше усвідомлення користі при вивченні медіа-освіти пов’язується учнями із такими можливостями:

 • Запобігання маніпулюванням інформацією: “Звертаю увагу на неточності та перебільшення у подачі інформації на ТБ та в Інтернет” (Хотів) “Основна мета – не піддаватися маніпулятивним засобам, які використовуються ЗМІ” (Полтава).
 • Запобігання кіберзлочинству: “Не потрапити на злочинців у мережі” “Не викладати фото, не викладати інформацію про себе, не погрожувати людям, не шантажувати, не переходити по невідомим посиланням” (Полтава).
 • Вміння шукати і працювати із інформацією: “Коли захожу в Інтернет, вмію шукати й сприймати інформацію” (Хотів), “Збільшується якість сприйняття інформації, збільшується кількість вільного часу” (Миколаїв).
 • Розрізнення видів і способів подачі інформації: “Під час перегляду новин цікаво дивитись і розуміти які способи передачі інформації застосовуються”, “При спілкуванні з людьми, розрізняю різні типи інформації” (Хотів).
 • Вміння спілкуватись, дискутувати, висловлювати та аргументувати власні думки: ”Вчимося висловлювати власну думку. Спілкуватись.” (Хотів),
 • Стимул для створення чогось нового, творчого, власного: “Дуже захоплює, хочеться створювати щось нове, дуже цікаво” (Погорілово), “Брали участь у конкурсі журналістів. Був фестиваль медіа-шкіл, де виставлялись роботи школярів з усього міста” (Дніпропетровськ)
 • Отримання нового знання через освоєння комп’ютерних програм для обробки інформації: “знайомство із програмами для створення відео та реклами, освоєння фоторедакторів, створення колажів” (Погорілово).
 • Формування критичного підходу до аналізу інформації та критичного мислення: “Перевірка декількох джерел, дізнатися про те, хто цю інформацію готував” (Миколаїв), “Ті, хто не вивчає втрачають критичність мислення, об’єктивність, незахищеність від неправдивої інформації” (Миколаїв)

Journalists-investigators’ experience with the access to information

Since 2007 ERA  conducted an expert survey of journalists -investigators who publish their investigative reports in the different types of Ukrainian media. An expert group has been changed, new issues appeared, but retaining the character of the monitoring study, we ask a number of questions which indicate the actual journalistic experience regarding access to information. We present you some results of a telephone survey of 137 journalists –investigators in 2016:

Журналісти- розслідувачі про доступ до інформаціі

Європейська дослідницька асоціація , починаючи з 2007 року проводить експертне опитування журналістів, які проводять журналістські розслідвання та оприлюднюють їх в українських ЗМІ. Змінюється експертна група, з’являються нові питання, проте , зберігаючі моніторинговий характер дослідження, вже багато років ми ставимо журналістам низку питань, відповіді на які свідчать прое реальний досвід  доступу до інформації. Представляємо Вам деякі результати  телефонного опитування 137 журналістів -розслідувальників у 2016 році:

 • Переважаюча більшість журналістів 90% зверталися в органи влади з офіційними інформаційними запитами.
 • Переважаюча більшість журналістів (76%) отримували відповіді не в повному обсязі чи не по суті інформаційного запиту. 18% респондентів відповіли, що вони отримували відповіді в повному обсязі. Найбільше журналісти невдоволені обсягом наданої інформації.
 • Журналісти оцінювали доступ до інформації за чотирма критеріями за п’ятибальною шкалою – оперативність, достовірність, доступність, повнота інформації. Середній бал склав 3,22. Найвищу оцінку у 2016 році  отримала оперативність інформації – 3,4 бали. Далі за рейтингом слідують доступність та достовірність інформації (3,23 та 3,14 бали відповідно), повнота інформації (3,1).

Як сприймають ВПО якість журналістських робіт про свої проблеми та життя ?

Якість інформаці – це правдивість, точність , повнота. Ознайомтесь з думками внутрішньо переміщених осіб, які вони висловили під час фокус-групових дискусій в Краматорську і Артемівську. Ці люди різного віку  проживають на підконтрольній Україні території і відчувають, що журналістам не вистачає професіоналізму та знання їх  реальних проблем.

 • На думку респондентів журналісти дуже поверхово представляють й описують проблеми ВПО, що формує загальне враження про кількісний вимір інформації при відсутності його змістовної наповненості: “что-то ляпнуть о переселенцах, галочку поставить“.
 • Матеріали, які можна зустріти у ЗМІ, висвітлюють проблеми переселенців лише фрагментарно й однобічно. Підхід через розповідь про поодинокі випадки успішної адаптації не сприяє розкриттю всіх існуючих проблем: “Если и освещают, то это только какие-то индивидуальные случаи“.
 • Слабкою рисою журналістських матеріалів про переселенців також є те, що вони зосереджуються на чомусь позитивному, уникаючи проблемних ситуацій та конфліктів, представляючи проблему однобічно: “вот когда переселенцы вышли на митинг – это не освещали. Те, кто успешен – о тех показывали, а про проблемы не сказали ничего“.
 • Матеріали по проблемах ВПО страждають також на значні неточності. Так, один із учасників дискусії наводив приклад про те, як журналісти, взявши у нього інтерв’ю, абсолютно перекрутили історію його родини: “Прочитал – как будто это не обо мне, а о ком-то другом“.

General attitude toward vaccination stays positive – 71% of caregivers support need of its conduction

Європейська дослідницька асоціація у співпраці з компанією InMind провела моніторинг обізнаності та підтримки вакцінації з поліоміелиту. Деякі результати представлені у інфогрфіці:

 • Обізнаність про сполох поліоміеліту зросла з 58% в листопаді 2015 до 66% в лютому 2016 року (Awareness of polio outbreak has increased from 58% in Nov 2015 to 66% in Feb 2016 (+8%).
 • Обізнаність про додаткову вакцінацію демонструє позитивну динаміку +20% ( з 50% до 70%). Awareness of additional vaccination also demonstrates positive dynamics – +20% (from 50% to 70%).
 • 71% батьків заявили, що вони обізнані про важливість додаткової  дози вакцини в період сполоху поліо. 71% of caregivers declare that they are aware of the importance of need for additional doses of vaccine during polio outbreak.

Особенности украинской трудовой миграции

В 2014-2015 годах Европейская исследовательская ассоциация  в сотрудничестве с компанией InMind провела проект “Исследование финансовых поступлений, связанных с миграцией, и их влияние на развитие Украины”, инициированное и поддержанное Международной организацией по миграции и посольством Канады в Украине.

Мы предлагаем инфограммы – выдержки из отчета , подготовленного зарубежными экспертами на основе собранных данных и представленного в феврале 2016 года. Полностью отчет можно найти здесь: https://cloud.mail.ru/home/

Некоторые выводы:

 • трудовая миграция из Украины нарастает
 • украинская трудовая миграция преимущественно мужская, однако женщины в возрасте 48-64 лет от составляют 47% трудовых мигрантов
 • один из трех трудовых мигрантов занимается неквалифицированным трудом
 • трудовые мигранты активно помогают тем, кого они оставили в Украине: в 2014 году  общий объем переводов в Украину составил $2 770 870 долларов США.

Реальный опыт коррупции уменьшается вопреки убеждению о распространенности коррупции во всех сферах

Продолжая разговор о коррупции, обращаем внимание на тот факт, что реальный опыт коррупционных ситуаций (вымогательство, добровольное взяточничество и использование личных связей) уменьшается, о чем свидетельствует сравнение данных мониторинга коррупции в 2007-2015 годах.

Одновременно мы видим, что привычные коррупционные “подходы” не меняют своей дислокации.

На Западной Украине чаще используются  личные связи (показатель индекса 14,2 против медианного значения 12.3 в целом по Украине). Лидеры по стране  -  Черновицкая область (21,5%) и Сумская области (37,8%).

Вымогательство в целом уменьшилось значительно по сравнению с 2011 годом (медианное значение 19,5 против 25.3 в 2011 году). Однако распространенность  вымогательства по Украине “зацепила” центр, юг, запад  и восток. Лидеры вымогательства – Донецкая область (46,1%), Сумская область (43,2%), Киевская область 34,4%), Закарпатская область 31,8%), Черновицкая область (27,5%), Одесская область (27,4%).

Что касается добровольного взяточничества, то по сравнению с 2011 годом,количество случаев добровольных взяток ( показатель индекса 4,4 против 8,2 в 2011 году) уменьшилось почти в два раза. Лидеры – центр Украины (показатель индекса 10,1%) и  восток (9,2%). Показатель индекса на западе и юге Украины составляет 4,1%. Лидеры добровольного взяточничества среди областей – Сумская (32,4%) и Донецкая  (19,5%) области.

Со всеми результатами Вы можете ознакомиться здесь:

34% опрошенных считают, что уровень коррупции в стране выше, чем до Евромайдана

Недавно Киевский международный институт социологии – наши давние партнеры – презентовали результаты всеукраинского исследования “Стан корупції в Україні”, проведенного в 2015 году.

Поскольку исследование 2015 года – это продолжение проведенных в 2007-2009-2011 годах исследований, к которым мы имели непосредственное отношение, мы предлагаем некоторые, в том числе сравнительные данные, представленные коллегами из КМИС.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) презентувала результати проекту «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАЛОГ ЩОДО ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ І ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ В УКРАЇНІ»

ЄВРОПЕЙСЬКА ДОСЛІДНИЦЬКА АСОЦІАЦІЯ  ПРОТЯГОМ  2014-2015 РР. МАЛА ЧЕСТЬ СПІВПРАЦЮВАТИ З МОМ НАД ЗДІЙСНЕННЯМ ПРОЕКТУ, РЕЗУЛЬТАТИ ЯКОГО БУЛИ ПРЕЗЕНТОВАНІ СЬОГОДНІ.

НИЖЧЕ  ДОДАЄТЬСЯ ПРЕС-РЕЛІЗ  ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПОСИЛАННЯ НА ЗВІТ “МІГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КРАЇНИ”

Київ, 16 лютого 2016

Обсяг коштів, що українські трудові мігранти переказують додому, перевищує усі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів взятих разом, підтверджує дослідження, проведене в рамках проекту Міжнародної організації зі міграції (МОМ).

Згідно з результатами опитування, фінансованого урядом Канади*, українські трудові мігранти переказали 2,8 мільярди доларів США у 2014 році формальними і неформальними каналами. Додаткові 100 мільйонів доларів США надійшли в Україну в натуральній формі.

«Трудові мігранти є найбільшим інвестором в економіку України, – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі. – Як показують результати дослідження, приватні грошові трансферти українських трудових мігрантів в Україну становлять більший відсоток ВВП, ніж прямі іноземні інвестиції і офіційна допомога в цілях розвитку разом узяті. Спільноти мігрантів не мають меж, вони оволодівають знаннями та ресурсами, безцінними для країни походження. Дослідження підтверджує, що за умови ефективного управління, трудова міграція та капітал, який вона генерує, можуть сприяти гуманітарному, соціальному, економічному та культурному розвитку в країнах походження і стимулювати економічне зростання».

Результати свідчать, що у 2014 році Російська Федерація залишилась основною країною призначення для українських трудових мігрантів (30%). Якщо говорити про довгострокових трудових мігрантів, основними країнами призначення все частіше є Польща (21%), а також Чеська Республіка (15%) та Італія (11%)

У середньому, домогосподарство з довгостроковими трудовими мігрантами отримало близько 4 348 доларів США у вигляді переказів у 2014 році. Для більшості домогосподарств з мігрантами, грошові перекази становлять основне джерело доходу. На відміну від інших країн, споживання становить лише 40%; ще 42% відкладаються як заощадження в Україні, як виявило дослідження.

Вперше в Україні це дослідження також вивчило формальні і неформальні канали переказу коштів. Українські трудові мігранти впевнено надають перевагу неформальним каналам. Більше половини, а саме 53% всього обсягу грошових переказів у 2014 році, було переказано неформальними каналами, що становить набагато вищий відсоток, ніж очікувалося.

Рівень заощаджень трудових мігрантів, який вони зберігають за кордоном, перевищує обсяг грошових переказів і становить близько 4 мільярдів доларів США. Намір придбати нерухомість, товари тривалого використання а також освіта дітей – найбільш популярні цілі заощаджень, як зазначили респонденти. Ще одна важлива мета – непередбачені ситуації та ризики, що відображає поточну нестабільність в Україні та економічний спад, пов’язаний з цим.

Дослідження з’ясувало, що трудові мігранти були б зацікавлені фінансово підтримати інфраструктурні проекти (22%) в Україні. Окрім цього, кожний п’ятий трудовий мігрант висловив намір інвестувати у продуктивну діяльність переважно в своїх місцевих громадах в Україні. Будівництво, туризм і роздрібна торгівля є найбільш привабливими сферами для потенційних інвестицій.

У рамках цього дослідження МОМ мала за мету підвищити обізнаність зацікавлених сторін щодо позитивного впливу українських трудових мігрантів на економіку України, а також вдосконалити наукову базу для обґрунтованого діалогу щодо потенціальної ролі грошових переказів і заощаджень трудових мігрантів у соціально-економічному розвитку. Члени Наглядової ради проекту, до якої увійшли представники ключових міністерств і відомств, приватного сектору та науковці, розробили ряд рекомендацій та визначили сфери для реалізації конкретних заходів, які, на переконання МОМ, можуть стати основою та орієнтиром для розробки більш ефективних політик, орієнтованих на мігрантів, метою яких стане залучення міграційного капіталу до державної політики розвитку.

Рекомендації включають необхідність розбудови спроможності уряду України управляти трудовою міграцією на міжнародному, національному та місцевому рівнях, зміцнення державно-приватного партнерства і залучення організацій громадянського суспільства; включення міграції в планування розвитку, регулярне консультування з громадськістю та розробка підходів, які включають мігрантів; систематичну адаптацію міжнародного досвіду та найкращих міжнародних практик до українського контексту, тестування нових фінансових продуктів і послуг протягом всього міграційного циклу, реалізацію конкретних проектів; додаткові дослідження цілей міграції та фінансових потоків, пов’язаних з міграційними переміщеннями.

* Опитування проходило протягом 2014-2015 рр. Методологія передбачала проведення дослідження в три етапи з метою збору широкого спектру інформації, а також для перевірки результатів кожного окремого етапу, а саме i) загальнонаціональне репрезентативне кількісне опитування 20 951  домогосподарств в Україні; ii) соціально-економічне опитування 1 890 довгострокових трудових мігрантів у пунктах перетину кордону України; iii) фокус-групові дискусії в Україні та в трьох вибраних країнах призначення (Канаді, Італії і Російській Федерації).