Місія

Європейська дослідницька асоціація є українською  неурядовою організацією . Створена групою професійних соціологів, науковців та викладачів університетів.

Наша місія  – сприяти свідомому вибору європейських цінностей та впровадженню реформ в Україні. Представляти  громадську та незаангажовану експертну думку щодо соціально-економічних процесів та реформ із подальшим заохоченням всіх досліджуваних груп до більшої відкритості та дій по впровадженню реальних змін в життя країни.

Mission

European Research Association is a Ukrainian non-governmental organization established by a group of professional sociologists, scientists and university professors.

Our mission is  to promote conscious choice of the  European values and implementation of reforms in Ukraine, to represent public and  independent expert opinion on the social and economic processes and reforms with further encouragement of all  studied groups for greater openness and action to implement real changes in the country.

ERA credentials, please find here:https://cloud.mail.ru/public/DKjQ/xgVEqjT1H